Vrouwenkring

Vrouwenkring “Tryfosa”

De naam “Trysosa” komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 16:12, waar Paulus de groeten doet aan Tryfena en Tryfosa, waarschijnlijk zussen van elkaar.

Op 11 juli 1952 is de vrouwenvereniging opgericht met als doel: gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord aan de hand van de Bijbelstudies van de Hervormde Vrouwenbond. Daarnaast het praktisch werkzaam zijn in het Koninkrijk van God.

Vanaf september tot mei komen we om de week op donderdagavond om 19:45 uur samen in de Zespunt.

Aan de hand van de vragen bij de Bijbelstudies praten we met elkaar in groepjes en willen we in afhankelijkheid van de Heilige Geest luisteren en bespreken wat God tot ons te zeggen heeft.

Met Kerst en Pasen hebben we een speciale avond waarin we de daarvoor bestemde liturgie volgen die bestaat uit het samen lezen van Bijbelgedeeltes en gedichten en het samen zingen. De Paasavond beginnen we met een broodmaaltijd.

De jaarvergadering heeft naast het officiële gedeelte nog een ontspannend element. Ook deze avond wordt gestart met een maaltijd.

Aan het eind van het seizoen is er een gezamenlijke avond met de mannenvereniging met een spreker.

Het seizoen sluiten we af met een uitstapje en etentje.

Naast de kringavonden is er ook de mogelijkheid om naar themadagen te gaan.

Op deze manier hopen we dat Gods Woord zich zal verdiepen in ons leven en vrucht zal dragen.

Onze vrouwenkring heeft zowel oudere als jonger vrouwen als lid (momenteel hebben we 21 leden) en we vinden het fijn om nieuwe leden te begroeten om samen door middel van Bijbelstudie en het onderlinge gesprek te groeien in het geloof in de Heere Jezus Christus en dat dit tot opbouw en zegen mag zijn van de gemeente.