Vervoer kerkgangers

Het vervoer van kerkgangers naar De Beth-El kerk wordt verzorgd door Mevr. J. Slingerland-Dullemeijer

Dit is bestemd voor personen die slecht ter been zijn of om wat voor een reden niet zelfstandig naar de eredienst van de Beth-El kerk kunnen komen.

U kunt zich voor deze dienst aanmelden bij de Mevr. J. Slingerland-Dullemeijer op telefoonnummer 0182-372649. Bij geen gehoor kunt u ook de Kerkrentmeesters bellen.