Mannenvereniging

In het verenigingsleven van onze Beth-El gemeente hebben wij sinds jaren een mannenvereniging. De naam is Tolle Lege, in duidelijk Nederlands: Neem en lees. Daarmee zeggen we al heel wat over de inhoud. Wij lezen met elkaar. We zijn verbonden met de landelijke bond van Hervormd-Gereformeerde mannen. Deze geeft een maandblad uit, getiteld: De Hervormde Vaan, een enigszins militante naam misschien. Dit blad ontvangen alle leden, de prijs is in het lidmaatschapsgeld inbegrepen. In dat blad worden elk jaar serie Bijbelstudies geplaatst, zowel ontleent aan het Oude, alsook aan het Nieuwe Testament. Meestal beslaan die Bijbelstudies een compleet Bijbelboek. Deze studies worden in onze verenigingsavonden gebruikt om grondig met elkaar door te lezen, Tolle Lege dus! Beurtelings maken de leden een inleiding n.a.v. de voorliggende studies. Naast kleinere huishoudelijke zaken is de Bijbelstudie de hoofdmoot van de inhoud van de avonden. Het is de gewoonte dat we afwisselend de studies volgen het ene jaar Oude Testament, het volgende jaar het Nieuwe Testament. Na de gepresenteerde inleiding worden discussievragen besproken. Deze worden eveneens bij de weergegeven studies geleverd. Maar de inleiders leveren zelf ook vragen bij de inleiding. Zo wordt het gebodene grondig doorgesproken. Hier valt veel te leren. Voor hoofd en hart. Voor het geestelijk leven en voor toerusting in het leven van alledag.

  • Wij vergaderen per seizoen 8 keer
  • Er is altijd een pauze met koffie en thee
  • De inleider zorgt voor de koek
  • Wij starten om 19.30 uur en stoppen 21.30 uur
  • Er is jaarlijks een gezamenlijke afsluiting met de vrouwenkring Tryfosa
  • Deze thematische afsluiting is inhoudelijk naar keuze van één van de twee verenigingen om de beurt
  • Mannenvereniging Tolle Lege is een vereniging van alle leeftijden. Mede daardoor heel gezellig!
  • Onze mannenvereniging heeft per jaar op een geschikte zaterdag een mooi uitje, met een leuk, boeiend karakter, af te sluiten met een heerlijke en gezellige maaltijd.
  • Nieuwe leden zijn altijd welkom.
  • Al met al wordt met elkaar ervaren dat wij behoren tot een waardevolle broederkring in onze gemeente Beth-El

Voor contact: Marcel Stam, secretaris