“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.”

Efeziërs 2:4-5

Welkom bij
Beth-El Moordrecht

Elke zondag diensten om 10.00 en 18.30 uur