Kerkenraad

Hieronder vind u een overzicht van onze kerkenraadsleden. Zij vervullen de ambten zoals deze in de bijbel worden genoemd: predikant, ouderling en diaken. Wilt u contact opnemen met een van onze kerkenraadsleden? Neem dan contact op via het contactformulier of spreek hen aan bij het einde van een kerkdienst.

Predikant

Vacant

Ouderlingen

	R.B. de Boer

R.B. de Boer

Scriba

G. Slingerland

G. Slingerland

Jeugdouderling

 S.S. Lipschart

S.S. Lipschart

M. Uitbeijerse

M. Uitbeijerse

G. Slingerland

G. Slingerland

Jeugdouderling

Ouderlingen-kerkrentmeester

	H. Hokken

H. Hokken

M.W.L. Koert

M.W.L. Koert

	H. Zeeman

H. Zeeman

Diakenen

G. Valkenburg

G. Valkenburg

R.A. Evengroen

R.A. Evengroen

H. van Herk

H. van Herk