Giften

Bedankt dat u overweegt om een gift te doen aan Beth-El Moordrecht. Op deze pagina vindt u terug hoe u dit kunt doen.

Collectemunten

Tijdens de kerkdiensten kunt u uw contante giften doneren in de collectezakken. Om dit makkelijker te maken, kunt u collectemunten bestellen op de bestelpagina. Deze betaalt u vooraf en kunt u naar eigen inzicht verdelen over de verschillende collectedoeleinden.

Giften

Wilt u een (eenmalige) gift geven, dan kunt u deze overmaken naar: NL09 RABO 0373 7016 08 t.n.v. CvK Herv. Gem. Moordrecht ‘Bethel’.

Diaconale giften

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken naar: NL65RABO0343029103 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. “Bethel” te Moordrecht.

ANBI

De gemeente Beth-El Moordrecht is een A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u uw giften onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Verantwoording

Met het geven van uw gift legt u een verantwoordelijkheid bij ons als gemeente om deze goed te besteden. Hoe we met de financiële middelen omgaan kunt u daarom vinden in ons beleidsplan en financiële verantwoording.