Beth El kerk Moordrecht 2

Kerktijden

Elke zondag vinden in onze kerk twee kerkdiensten plaats, om 10:00 uur en 18:30 uur. U bent van harte welkom in deze diensten! Het is niet nodig om u vooraf aan te melden. Mocht u het fijn vinden dat iemand u tijdens de kerkdienst begeleidt, dan mag u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze scriba Henk van Herk via 0182 - 37 83 39 of scriba@bethelmoordrecht.nl

PBF HiRes Bethel Moordrecht 1

(Live) meekijken of meeluisteren

Naast dat iedereen in onze kerkdiensten welkom is, is het ook mogelijk om de kerkdiensten online mee te luisteren of mee te kijken. Dit kan zowel op het moment van de kerkdienst zelf, als achteraf. De livestream begint 15 minuten voor het begin van de kerkdienst.

Praktische informatie

Voorzieningen

  • Ringleiding
  • Rolstoelvriendelijk
  • Voldoende parkeergelegenheid

Crèche

Tijdens de ochtenddienst is er in een van de zalen van De Zespunt een oppas voor baby’s en kleine kinderen.

Vervoer

Het samenkomen in de kerk is een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven. Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelfstandig naar de kerk te komen, dan bedenken we graag samen met u een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met onze kerkrentmeesters via: cvk@bethelmoordrecht.nl

PBF HiRes Bethel Moordrecht 42

Hoe verloopt een kerkdienst?

De kerkdienst duurt over het algemeen zo'n 80 inuten. Tijdens de kerkdienst wisselen een aantal (vaste) elementen elkaar af. Deze elementen lichten we hieronder toe, zodat u begrijpt wat we doen en ook waarom we het doen.

Tijdens de dienst maken we gebruik van de Herziende Statenvertaling en zingen we uit de psalmberijming van 1773 en de liedbundel Weerklank.

1. Binnenkomst
De kerkenraad en de voorganger komen binnen. De Kerkenraad is het bestuur van onze kerkelijke gemeente. Met elkaar geven zij leiding aan de kerkelijke gemeente.

2. Welkom
Eén van de leden van de kerkenraad heet ons welkom en leest de mededelingen voor.

3. Zingen

4. Persoonlijke gebed
De mensen bidden (stil) voor de voorganger en om een goede en mooie kerkdienst.

5. Votum en groet
In het 'Votum en groet' belijden we onze afhankelijkheid van God en heet de voorganger ons namens God welkom. Hierin wordt Gods liefde en genade direct aan het begin van de kerkdienst al duidelijk.

6. Zingen

7. Tien Geboden of geloofsbelijdenis
De voorganger leest 's ochtends de Tien Geboden en 's avonds de geloofsbelijdenis.
De Tien Geboden zijn de wet van God. Hierin laat God zien hoe Hij wil dat wij (met elkaar) leven. De Tien geboden staan in de Bijbel. U kunt ze vinden in het boek Exodus, hoofdstuk 20.

De geloofsbelijdenis is een kernachtige waargave van wat we geloven en is ontstaan uit de Bijbel. Over de hele wereld delen christenen dit met elkaar. De oudst bekende versie dateert van 170 na Christus.

8. Zingen

9. Bidden
Bidden is spreken met God. De voorganger bidt om een zegen over de dienst. Dat we het Bijbelgedeelte en de uitleg ervan mogen begrijpen en vervuld mogen worden met de Heilige Geest.

10. Bijbellezing
De voorganger leest een gedeelte uit de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel door God aan ons gegeven is. In de Bijbel laat God ons zien wie Hij is en hoe Hij wil dat wij leven.

11. Collecte
De opbrengst hiervan is bestemd voor de instandhouding van de kerk of voor mensen die het moeilijker hebben dan wij. Uw bijdrage is vrijwillig.

12. Zingen

13. Preek
De voorganger houdt nu een meditatie over het gedeelte dat we hebben gelezen uit de Bijbel. Dit noemen we de preek en is het onderdeel dat het langst duurt. In de preek wordt het gelezen gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en toegepst op ons in deze tijd.

14. Zingen

15. Bidden
In dit gebed danken we God voor de dienst die we met elkaar hebben gehad. Daarnaast bidden we voor mensen die moeilijke dingen meemaken en denken we met mensen die blijde dingen meemaken. Dit laatste wordt de voorbede genoemd.

16. Zingen
Dit laatste lied zingen we staande.

17. Zegen
De voorganger beëindigt de dienst door het meegeven van de zegen. We krijgen hier de zegen van God mee voor de tijd die voor ons ligt.

18. Uitgeleide
De dienst is afgelopen. Het orgel speelt en de gemeente gaat naar buiten. Elke laatste zondag van de maand is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Bijbel lezen Bethelkerk

Archief

Op de website van Kerkdienstgemist vindt u een archief van recente kerkdiensten. Deze kunt u zowel via beeld als via audio terugkijken/terugluisteren. Mocht u op zoek zijn naar een specifieke dienst en staat deze dienst niet (meer) online, neem dan contact op met de koster, J. (Johan) Koornneef, om te bespreken wat mogelijk is. Johan is te bereiken op 06 - 83 25 07 14 of op kosters@bethelmoordrecht.nl

Bekijk het archief

Binnenkant kerk Bethelkerk Moordrecht

Vragen over de kerkdienst of iets anders?

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten