Meer informatie

Coronavirus

In verband met het coronavirus zijn er extra maatregelen genomen om de kerkdiensten veilig te kunnen houden.

Gebruiksplan coronavirus

Als kerk houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. We hebben hiervoor een gebruiksplan voor de kerkdiensten opgesteld. In hoofdlijnen houdt dit in dat we onderling 1,5 meter afstand houden we tijdens de dienst. Ook betekent dit dat de dienst er anders uit ziet dan u gewend bent.

Sinds 1 juli is het bezoeken van de kerk weer toegestaan. Hier zijn we erg blij mee. Omdat we met 1,5 meter afstand minder mensen in de kerk passen, volgen we een aangepast schema voor het bezoeken van de kerkdiensten. Dit schema is vooraf opgesteld, via de nieuwsbrief wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de dienst. Staat u nog niet op de lijst? Neem dan contact op via het contactformulier.

Bezoek van de dienst

Wanneer u na de uitnodiging de kerkdienst komt bezoeken, wordt u bij aankomst welkom geheten door onze koster of een van de hulpkosters. Deze zullen vragen of u Covid-19 verschijnselen heeft, zoals:

  • Verkoudheid
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Koorts.

Heeft u een of meerdere symptonen? Dan vragen we u om thuis te blijven en de dienst via de live stream te volgen. Als u geen klachten heeft, wordt u naar een plaats in de kerk gebracht. Deze zijn gemarkeerd met een groene kaart. Uiteraard zitten gezinnen bij elkaar. We vullen de kerk van vooraf aan zodat we ook in de gangpaden de onderlinge afstand kunnen bewaren.

Tijdens de dienst

Wanneer de dienst is begonnen, kunnen we nog niet gewoon zingen. De kans op verspreiding is hiervoor helaas te groot. De kerkenraad heeft in lijn met dit RIVM advies daarom het volgende besloten dat in de kerk mogen meezingen:

  • Voorste rij op het podium
  • Voorste rij in de kerk
  • Kerkenraad + predikant
  • Kinderen tot 12 jaar

De rest van de kerkgangers zingt nog ingehouden.

Tijdens de dienst vragen we u om zoveel mogelijk op uw plek te blijven en bezoeken aan het toilet te beperken.

Na de dienst

De bezoekers van de ochtenddiensten wordt gevraagd om na de dienst, hun zitplaats, plek voor Bijbel en het groene kaartje schoon te maken met de doekjes die in de bank staan, voor de avonddienst is dit niet nodig. Na afloop van de ochtenddienst maakt iedereen zijn eigen bank schoon met een doekje. Vervolgens kunt u het kerkgebouw verlaten. Wanneer u in de voorzaal zit, kunt u via de zijdeur naar buiten, kerkgangers die aan de straatkant zitten, verlaten de kerk via de hoofdentree. De gemeenteleden die aan de kant van De Zespunt zitten, verlaten de kerk via de rolstoeluitgang.

Crèche

Tijdens de diensten is er crèche zoals gewoonlijk. Ouders kunnen hun kinderen via de hoofdingang van De Zespunt naar de crèche brengen en verlaten de crèche ook via deze uitgang.